Paslaugos ir darbai

Norime įsivesti kabelinę televiziją. Ar reikalingas leidimas antenai ant namo stogo/fasado įrengti?

Norint statyti kabelinės televizijos anteną ant pastato stogo ar kabinti ant fasado, gyventojas turi šį veiksmą suderinti su kaimynais, gaunant daugumos gyventojų pritarimą. Projektas antenai statyti reikalingas tuomet, jeigu daugiabutis namas stovi kultūros paveldo zonoje. Tokiu atveju projektas privalo būti suderintas su atsakingomis institucijomis (Kultūros paveldo departamentu, savivaldybe).

Kategorija:

Norime įsirengti kondicionierių, kabinant jo įrenginius ant namo fasado. Ar reikalingas leidimas?

Norint įsirengti kondicionierių kabinti ant fasado jo įrenginius, gyventojas turi šį veiksmą suderinti su kaimynais, gaunant daugumos gyventojų pritarimą. Projektas kondicionieriui įrengti reikalingas tuomet, jeigu daugiabutis namas stovi kultūros paveldo zonoje. Tokiu atveju projektas privalo būti suderintas su atsakingomis institucijomis (Kultūros paveldo departamentu, savivaldybe).

Kategorija:

Kur kreiptis pažeidus apskaitos prietaisų plombą?

Pažeidus apskaitos prietaiso plombą prašome kreiptis į paslaugos teikėją.

Kategorija:

Kur kreiptis norint uždėti/pašalinti plombą ant apskaitos prietaiso?

Norint uždėti/pašalinti plombą ant apskaitos prietaiso prašome kreiptis į paslaugos teikėją.

Kategorija:

Kur kreiptis norint atsisakyti gyvatuko (atsijungti nuo karšto vandens sistemos cirkuliacinės sistemos)?

Reikia kreiptis į šilumos energijos tiekėją atjungimo sąlygoms gauti. Išduotoms atjungimo sąlygoms turi pritarti visi namo butų ir patalpų savininkai.  Šių darbų atlikimui reikia parengti projektą (aprašą) ir gauti iš šilumos energijos tiekėjo sąlygas dėl atjungimo, nes likę savininkai turės mokėti už Jūsų dalį. Sunaudota šilumos energija bus padalinama mažesniam plotui ir todėl mokestis padidės […]

Kategorija:

Kur kreiptis jei norime atsisakyti centrinio šildymo?

Norint atsisakyti centrinio šildymo, reikia kreiptis į šilumos energijos tiekėją, išsiimti atsijungimo sąlygas nuo centrinio šildymo. Šioms išduotoms sąlygoms turi pritarti visi butų ir patalpų savininkai. Šilumos energijos tiekėjui taip pat reikia pristatyti naujai pasirinktą šildymo būdą. Vienam butui atsijungti pakankamai sudėtinga, todėl rekomenduojame atsijungimą nuo centrinio šildymo organizuotis visam namui.

Kategorija:

Kada ir kas kelia valstybinę vėliavą name?

Lietuvos valstybinė vėliava prie visų gyvenamųjų namų privalo būti iškelta tris kartus per metus, valstybės švenčių dienomis:  Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną,  Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Liepos 6-ąją – karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.  Tai reglamentuoja Vyriausybės nutarimas ir Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos įstatymas. Už valstybinės vėliavos iškėlimą atsakingas namo administratorius. […]

Kategorija:

Norime įsirengti kelio užtvarą (šlagbaumą) įvažiavimui į kiemą. Kur kreiptis?

Norint įsirengti kelio užtvarą prie įvažiavimo į namo kiemą, pirmiausia turi būti suformuotas žemės sklypas ir pasirašyta nuomos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba. Jeigu į suformuotą žemės sklypą patenka keli namai, kelio užtvaro įrengimui turi pritarti ir duoti sutikimą visų namų gyventojai.

Kategorija:

Negaliu įvažiuoti per kelio užtvarą į kiemo parkavimo teritoriją. Kur kreiptis?

Patalpos savininkas turi informuoti mūsų klientų aptarnavimo centrą el. paštu: [email protected]  arba telefonu 8-700-55188.

Kategorija:

Name bus keičiamas vamzdynas, gyventojai prašomi atlaisvinti priėjimą prie vamzdyno. Kodėl tai turiu užtikrinti?

Patalpų savininkai privalo užtikrinti patekimą prie bendro naudojimo inžinerinių tinklų, tai numato CK. Jeigu iškyla toks poreikis, prieš planuojant darbus su atitinkamų patalpų savininkais informuojamas apie tokią būtinybę. Gyventojai informuojami tiesiogiai skambučiu, esant būtinybei raštu, papildomai informuoja namo skelbimų lentoje.

Kategorija:

Kaip sužinoti apie planuojamus vykdyti remonto darbus name?

Gyventojai apie planuojamus vykdyti remonto darbus informuojami kliento savitarnoje https://mano.civinity.lt bei namo skelbimų lentoje.

Kategorija:

Norime pakabinti ant namo fasado kabelinės televizijos įrenginį. Kur kreiptis?

Norint ant namo fasado ar stogo įrengti kabelinės televizijos anteną, būtina gauti namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos pritarimą. Daugumos pritarimas taip pat reikalingas, kai yra gręžiamos išorinės pastato sienos ar pertvaros ir keičiamas namo fasado vaizdas.

Kategorija:

Balkone norime įsirengti pakabinamą krėslą/supynę. Kur kreiptis?

Balkonuose draudžiama savarankiškai gręžti skyles, nes šios gali pažeisti pastato konstrukcijas, betoną, mūrą, monolitą ar armatūrą. Pažeidus konstrukcijas gali pradėti skylinėti viso namo sienos.  Raginame rinktis kitas alternatyvas, kurios nekenks pastatui.

Kategorija:

Kokiu pagrindu atliekama laiptinės dezinfekcija?

Dėl paskelbto karantino pagal reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtintus pakeitimus daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) yra įpareigoti pradėti namo bendrų patalpų periodinį valymą ir dezinfekavimą.

Kategorija:

Kokie paviršiai dezinfekuojami laiptinėje?

Laiptinės dezinfekcijos metu dezinfekuojami dažniausiai liečiami paviršiai: lauko durų rankenos, telefonspynės, laiptų turėklai, pašto dėžutės, grindų danga purškiama (be plovimo). Dezinfekcija atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

Kategorija:

Atlikti varžų matavimo darbai. Kas tai?

Varžų matavimai atliekami ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus, vadovaujantis 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“, bei elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, […]

Kategorija:

Neradote atsakymo?

Susisiekite su mumis!

SUSISIEKTI
Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos