Atlikti varžų matavimo darbai. Kas tai?

Kategorija: PASLAUGOS IR DARBAI

Varžų matavimai atliekami ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus, vadovaujantis 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“, bei elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais. Atliekant varžų matavimus name elektra yra atjungiama dalimis (korpusais, laiptinėmis). Elektros atjungimas būna trumpalaikis, kelių valandų.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos