Kaupiamųjų lėšų rinkimas ir jų naudojimas

2022.09.08

Kaupiamųjų lėšų rinkimas ir jų naudojimas

Visi daugiabučių gyvenamųjų butų ir kitų patalpų savininkai kiekvieną mėnesį moka kaupiamąsias lėšas, o namo administratorius kiekvieną mėnesį šias kaupiamąsias lėšas apskaičiuoja, surenka ir apskaito. Gyventojams, norintiems sužinoti savo daugiabučio namo sukauptų lėšų dydį ir informaciją apie jų panaudojimą, vienos didžiausių statinių priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupės Baltijos šalyse „Civinity“ vadovė Vilija Zapalskienė pataria kreiptis į savo namo vadybininką, kuris pateiks prašomą informaciją. 

„Civinity“ grupės įmonė „Civinity Namai“ teikdama sąskaitas gyventojams už atliktus administravimo ir techninės priežiūros darbus kiekvieno mėnesio sąskaitoje teikia informaciją ir apie priskaičiuotas kaupiamąsias lėšas bei jų panaudojimą.

LR Vyriausybė yra nustačiusi, kad iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį yra taikomas minimalus kaupiamosios įmokos tarifas: daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv. m. – 0,05 Eur už kv. m, o kurių naudingas plotas 3000 kv. m ir daugiau – 0,03 Eur už kv. m. Rekonstruotų, atnaujintų ar naujos statybos namų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo datos yra taikomas 50 procentų mažesnis nei nustatytas mažiausias mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas.

Kaupiamosios lėšos yra naudojamos namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Visi daugiabučio namo darbai (įvairūs remonto darbai, skirti atnaujinti ar suremontuoti bendrojo naudojimo objektus – stogą, sienas, laiptinės duris ir t.t.), kuriems bus naudojamos kaupiamosios lėšos, turėtų būti nurodomi ilgalaikių (dviejų ir daugiau metų) darbų plane, kuriame taip pat nurodoma darbų preliminari kaina ir atlikimo terminai. Ilgalaikį planą sudaro daugiabučio namo administratorius, o apskaičiuotas kaupiamosios mėnesinės įmokos tarifas kartu su ilgalaikiu planu yra tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos (ne mažiau kaip 50 proc. + 1) sprendimu.

„Bendraudami su gyventojais, deja, pastebime susiformavusią ydingą praktiką, kai daugiabučio namo bendraturčiai nepatvirtina administratoriaus parengto ilgalaikio plano su jame nurodytais darbais. Tokiu atveju yra taikomas minimalius kaupiamosios įmokos tarifas, o visus atliekamus papildomus remonto darbus turi papildomai apmokėti namo bendraturčiai“, – aiškina „Civinity“ vadovė.

Svarbu paminėti, kad parduodant butą, nepanaudotos kaupiamosios lėšos nėra grąžinamos ankstesniam buto savininkui. Teisingai priskaičiuotos, bet nepanaudotos kaupiamosios lėšos nėra laikomos permoka.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos