Norime atsisakyti dujų balionų maistui ruošti. Kur kreiptis?

  • Jeigu norite vietoj suskystintų dujų (SND) baliono maistui ruošti įsivesti centralizuotas dujas arba įsirengti elektrinę viryklę, namo administratorius turi organizuoti namo gyventojų susirinkimą. Kartu su gyventojais priimti sprendimus dėl dalyvavimo projekte, pasirenkant kitą energijos rūšį: elektros energiją arba gamtines dujas (jei iki namo yra atvestas dujų įvadas). Apie sprendimo priėmimą pranešti ESO, interneto svetainėje www.eso.lt pateikiant sprendimo apie SND balionų keitimą, pasirenkant kitą energijos šaltinį formą ir reikiamus dokumentus.

• Gavus daugumos gyventojų pritarimą įsivesti centralizuotas dujas arba įsirengti elektrines virykles maistui ruošti namo administratorius teikia paraišką ESO kompensacijai gauti. Šiai kompensacijai gauti gali dalyvauti namai, kurie yra 3 ir daugiau aukštų.  

• Namo administratorius įtraukia namą į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos viešai skelbiamą daugiabučių namų sąrašą (VERT svetainėje (www.vert.lt  balionų šalinimo planas)). 

• Namo administratorius turi įvertinti šalinamų SND balionų kiekį ir reikalingą elektros galią ar dujų infrastruktūros poreikį, parengti reikalingų darbų sąmatą ir kartu su papildomais dokumentais per www.eso.lt pateikti paraišką – Paraiška dėl SND balionų šalinimo ir reikalingo elektros (ar dujų) galios poreikio užtikrinimo iki daugiabučio. Daugiabučio namo atstovo pateiktas sąmatas ESO užregistruos Lietuvos energetikos agentūroje, rezervuodamas projekto įgyvendinimui reikiamas lėšas. Projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos po registracijos formos pateikimo agentūrai dienos.

• Atlikti rangos darbus, pašalinti SND balionus ir namo administratorius pateikia ESO prašymą finansavimui gauti. Prašymas dėl finansavimo bus patikslintas www.eso.lt Lietuvos energetikos agentūrai patvirtinus procedūras. 

• Valstybės parama vienam butui, iš kurio šalinami dujų balionai, sieks iki 600 eurų. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal faktiškai patirtas išlaidas neviršijant nustatytų ribų:

• daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimui ir (ar) pertvarkymui laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – ne daugiau 200 eurų be PVM vienam butui;

• butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui – ne daugiau 200 eurų be PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;

• elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimas – 200 eurų be PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos