Komunalinės paslaugos

Norime atsisakyti dujų balionų maistui ruošti. Kur kreiptis?

Jeigu norite vietoj suskystintų dujų (SND) baliono maistui ruošti įsivesti centralizuotas dujas arba įsirengti elektrinę viryklę, namo administratorius turi organizuoti namo gyventojų susirinkimą. Kartu su gyventojais priimti sprendimus dėl dalyvavimo projekte, pasirenkant kitą energijos rūšį: elektros energiją arba gamtines dujas (jei iki namo yra atvestas dujų įvadas). Apie sprendimo priėmimą pranešti ESO, interneto svetainėje www.eso.lt pateikiant sprendimo apie SND balionų keitimą, pasirenkant kitą energijos šaltinį formą ir reikiamus dokumentus. • Gavus daugumos gyventojų pritarimą įsivesti centralizuotas dujas arba įsirengti elektrines virykles maistui ruošti namo administratorius teikia paraišką ESO kompensacijai gauti. Šiai kompensacijai gauti gali dalyvauti namai, kurie yra 3 ir daugiau aukštų.   • Namo administratorius įtraukia namą į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos viešai skelbiamą daugiabučių namų sąrašą (VERT svetainėje (www.vert.lt  balionų šalinimo planas)).  • Namo administratorius turi įvertinti šalinamų SND balionų kiekį ir reikalingą elektros galią ar dujų infrastruktūros poreikį, parengti reikalingų darbų sąmatą ir kartu su papildomais dokumentais per www.eso.lt pateikti paraišką – Paraiška dėl SND balionų šalinimo ir reikalingo elektros (ar dujų) galios poreikio užtikrinimo iki daugiabučio. Daugiabučio namo atstovo pateiktas sąmatas ESO užregistruos Lietuvos energetikos agentūroje, rezervuodamas projekto įgyvendinimui reikiamas lėšas. Projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos po registracijos formos pateikimo agentūrai dienos. • Atlikti rangos darbus, pašalinti SND balionus ir namo administratorius pateikia ESO prašymą finansavimui gauti. Prašymas dėl finansavimo bus patikslintas www.eso.lt Lietuvos energetikos agentūrai patvirtinus procedūras.  • Valstybės parama vienam butui, iš kurio šalinami dujų balionai, sieks iki 600 eurų. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal faktiškai patirtas išlaidas neviršijant nustatytų ribų: • daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimui ir (ar) pertvarkymui laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – ne daugiau 200 eurų be PVM vienam butui; • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui – ne daugiau 200 eurų be PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę; • elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimas – 200 eurų be PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui.

Kas yra bendro naudojimo elektra?

Bendro naudojimo elektra, tai bendroms reikmėms sunaudota elektros energija bendriems daugiabučio gyventojų poreikiams tenkinti pagal elektros tiekėjo patvirtintus įkainius (laiptinės, garažo, apšvietimui, šilumos punkto įrenginių veiklai užtikrinti, patalpų valymui, kiemo apšvietimui, jei yra liftas name ir kt.). Šis mokestis skaičiuojamas visiems patalpų savininkams pagal turimą buto plotą. Namo administratorius savo sąskaitose pateikia informaciją apie bendro naudojimo elektros suvartojimą, tačiau šį mokestį moka ne namo administratoriui, bet elektros tiekėjui Igniti. Igniti gali pasakyti ar klientas yra skolingas ar turi permoką už bendro naudojimo elektros suvartojimą. Juridiniams asmenims namo administratorius savo sąskaitose už bendro naudojimo elektrą informacijos nepateikia. Juridiniai asmenys šią informaciją turi gauti iš Igniti.

Nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimas. Kur kreiptis? Kaip tai vyksta?

Elektros energijos tiekėjo pasirinkimas vyksta 3 etapais. Gyventojai turi patys pasirinkti ir sudaryti sutartis su naujais elektros tiekėjais dėl individualiai suvartojamos elektros energijos. Daugiau informacijos galima rasti: https://pasirinkitetiekeja.lt/ .  Dėl bendro naudojimo elektros kol kas viskas lieka kaip buvę. Gyventojai gaus administratoriaus sąskaitose informaciją, kiek reikia mokti už bendro naudojimo elektrą, taip pat už ją turės atsiskaityti tiesiogiai Igniti. Ši tvarka galios iki 2023 metų, jei namo administratorius neparinks tiekėjo bendro naudojimo elektrai anksčiau. Svarbu gyventojams, pasirinkusiems ne Igniti tiekėją, nepamiršti sumokėti už bendro naudojimo elektrą Igniti.

Norime padidinti elektros galią bute. Ką turėtume daryti ir į ką reikėtų kreiptis?

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, norint pasididinti elektros galią, elektros tiekimo operatorius (ESO) turi išduoti technines sąlygas šiems darbams atlikti. Sąlygas suderinus ir patvirtinus namo administratoriui, gali būti organizuojami darbai. Darbus, atsižvelgiant į Jūsų pageidavimą, gali atlikti tiek namo administratorius, tiek kitas rangovas arba ESO specialistai.

Kodėl netolygiai bute šyla radiatoriai?

Pagrindinė priežastis – šildymo sistemoje susikaupęs oras. Tam, kad visi name esantys butų radiatoriai šiltų vienodai, reikia nuorinti viršutinių aukštų radiatorius. Tai galite nesudėtingai padaryti patys arba galite kreiptis į mūsų specialistus. Pasitaiko situacijų, kai gyventojai butuose prie radiatorių savavališkai sumontuoja ventilius ir nežinodami juos užsuka. Dėl to nukenčia kitų butų gyventojai, nes radiatoriuose šiluma pasiskirsto netolygiai.

Neradote atsakymo?

Susisiekite su mumis!

SUSISIEKTI
Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos