Ką reiškia eilutė sąskaitoje Kompensacija?

Kompensacijos eilutėje nurodyta suma mažina mokėtiną kliento sumą. Kompensacijos už atliktus darbus atsiranda tam tikrais atvejais, pvz. gavus finansavimą iš BETA už namo modernizacijos darbus (renovacijos projektavimo darbus), gavus kompensacijas iš kitų įstaigų.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos