Remonto darbai

Norime įstiklinti balkoną, kur kreiptis?

Norint įstiklinti balkoną reikalingas paprastojo remonto projektas, kuriam turi pritarti namo butų ir patalpų savininkų dauguma.  Jei namas yra naujos statybos, privaloma gauti leidimą iš projekto architekto. Dažnu atveju, nekilnojamojo turto vystytojas turi iš anksto paruoštą ir su architektu suderintą projektą, kuriame numatyta, kaip turėtų atrodyti įstiklintas balkonas.  Jei namas įtrauktas į kultūros paveldo zoną, būtina kreiptis į Kultūros paveldo departamentą, gauti leidimą įstiklinti balkoną.

Kategorija:

Kokiems darbams atlikti reikalingas namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos pritarimas?

Darbai, kurie nėra pavojingi žmogaus sveikatai ir yra traktuojami kaip namo tobulinimo darbai pvz.: Laiptinės remontas, laiptinės langų keitimas, fasado atnaujinimas, naujo stogo įrengimas ir t.t. reikia daugumos gyventojų pritarimo.  Senamiesčio teritorijoje visiems papildomiems didesniems darbams reikalingi projektai, kurie privalo būti suderinti su kultūros paveldo specialistais. Jeigu atliekant darbus, reikalingi kasimo darbai, Senamiesčio teritorijoje kasinėjimo darbuose privalo dalyvauti archeologas.

Kategorija:

Norime atnaujinti šildymo prietaisą (gyvatuką) vonioje. Ką turėtume daryti?

Vonioje esantis šildymo prietaisas (gyvatukas) yra privatus įrenginys, už kurį yra atsakingas pats gyventojas. Norint jį pakeisti paprastojo remonto projektas nėra reikalingas, tačiau prieš pradedant darbus apie tai būtina pranešti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui. Atvykęs specialistas įsitikins naujo šildymo prietaiso tinkamumu, užsuks vandens tiekimą ir leis atlikti gyvatuko keitimo darbus arba, esant galimybei, juos atliks pats. Seną gyvatuką pakeitus nauju, specialistas turi įsitikinti, jog darbai buvo atlikti tinkamai ir prietaisas gali būti saugiai eksploatuojamas.

Kategorija:

Norime pakeisti senus radiatorius bute. Ar turėtume apie tai kam nors pranešti?

Šildymo prietaisai bute yra buto savininko nuosavybė ir esant poreikiui keičiami jo lėšomis. Keisti radiatorių šildymo sezono metu negalima, tai gyventojai gali daryti iki prasidedant šildymo sezonui arba jam pasibaigus.  Norint atnaujinti radiatorius bute, pirmiausia turi būti parengtas paprastojo remonto projektas. Buto savininkas apie planuojamus atlikti darbus turi informuoti namo administratorių ir/arba kreiptis į šildymo sistemų prižiūrėtoją dėl šildymo prietaisų keitimo darbų atlikimo. Namo administratorius įvertins, ar įsigyti arba planuojami įsigyti šildymo prietaisai atitinka tuos, kurie nurodyti remonto projekte, užsuks vandens tiekimą name ir duos leidimą pradėti prietaisų keitimo darbus. Prietaisus pakeitus, patikrins ar darbai atlikti tinkamai. Rekomenduojame gyventojams įvertinti radiatorių būklę senesniuose daugiabučiuose ir, esant poreikiui, parengus paprastojo remonto projektą, pakeisti pasenusius įrenginius naujais, siekiant išvengti gedimų ar didesnių nepatogumų ateityje. Jei gyventojai jaučia, kad prietaisai šyla netinkamai, yra seni, surūdiję, jie turėtų būti pakeisti naujais. Įprastai radiatoriai, kurie name naudojami daugiau nei 20 metų, yra laikomi senais, padidintos rizikos prietaisais. 

Kategorija:

Norime išgriauti sienas bute. Ar turime apie tai pranešti?

Patalpų savininkui planuojant daryti kapitalinį remontą ar griauti laikančiąsias sienas bute, gyventojas turi kreiptis į projektuotoją, kuris parengs remonto darbų projektą ir suderins jį su miesto savivaldybe. Savivaldybės išduotas statybos leidimas turi būti pateiktas namo administratoriui, kuris suorganizuos gyventojų balsavimą dėl daugumos patalpų savininkų pritarimo projekte numatytiems remonto darbams atlikti.  Jeigu namas yra įtrauktas į Kultūros paveldo objektų sąrašą, savivaldybė apie numatomus remonto darbus konkrečiame bute informuos Kultūros paveldo departamentą.   Pabaigus remonto darbus, patalpų savininkas turi kreiptis į kadastrinius matavimus atliekančią instituciją dėl patalpų kadastrinės bylos atnaujinimo. Atnaujinta kadastrinė byla turi būti pateikta Registrų centrui, kuris užregistruos buto plano pakeitimus namo ir buto bylose. Užregistruota kadastrinė byla turi būti pateikta namo administratoriui.   Kokiems paprastojo ar kapitalinio remonto darbams reikalingas statybą leidžiantis leidimas numatyta STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Kategorija:

Neradote atsakymo?

Susisiekite su mumis!

SUSISIEKTI
Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos