Norime išgriauti sienas bute. Ar turime apie tai pranešti?

Kategorija: REMONTO DARBAI

Patalpų savininkui planuojant daryti kapitalinį remontą ar griauti laikančiąsias sienas bute, gyventojas turi kreiptis į projektuotoją, kuris parengs remonto darbų projektą ir suderins jį su miesto savivaldybe. Savivaldybės išduotas statybos leidimas turi būti pateiktas namo administratoriui, kuris suorganizuos gyventojų balsavimą dėl daugumos patalpų savininkų pritarimo projekte numatytiems remonto darbams atlikti. 

Jeigu namas yra įtrauktas į Kultūros paveldo objektų sąrašą, savivaldybė apie numatomus remonto darbus konkrečiame bute informuos Kultūros paveldo departamentą.  

Pabaigus remonto darbus, patalpų savininkas turi kreiptis į kadastrinius matavimus atliekančią instituciją dėl patalpų kadastrinės bylos atnaujinimo. Atnaujinta kadastrinė byla turi būti pateikta Registrų centrui, kuris užregistruos buto plano pakeitimus namo ir buto bylose. Užregistruota kadastrinė byla turi būti pateikta namo administratoriui.  

Kokiems paprastojo ar kapitalinio remonto darbams reikalingas statybą leidžiantis leidimas numatyta STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos