Kaip vykdomas skolų išieškojimas?

Pradelsus sąskaitoje nurodytą mokėjimo terminą, sekantį mėnesį siunčiame priminimo pažymą su terminu geranoriškai apmokėti įsiskolinimą iki paskutinės to mėnesio dienos, pranešant, kad sąskaitų apmokėjimą bei skolų išieškojimą kontroliuoja skolų išieškojimo įmonė. Neapmokėjus nurodytos sumos iki numatyto termino, informacija apie skolą bei asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys) sekančio mėnesio 1 d. bus perduoti ikiteisminiam skolos išieškojimui, dėl ko klientai patirs papildomų išlaidų. 

Neapmokėjus skolos ikiteisminio proceso metu, pradedamas vykdyti teisminis išieškojimas LR įstatymų nustatyta tvarka.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos