Kodėl skaičiuojamos palūkanos?

Klientams laiku ar tinkamai neapmokėjus sąskaitos už suteiktas paslaugas, už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuosime palūkanas, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. yra nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. 

Pagal šio straipsnio 2 d., kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos