Kodėl turiu mokėti skolos administravimo mokestį skolų išieškojimo įmonei?

Skolų išieškojimo įmonė atlieka veiksmus skolai išieškoti. Skolos administravimo mokestis priskaičiuojamas nuo skolos perdavimo pagal skolos dydį ir yra nekintantis. Skolos administravimo mokestį reikia apmokėti skolos išieškojimą atliekančiai bendrovei.