Kur prasideda ir baigiasi kiekvieno daugiabučio namo patalpų savininko ar naudotojo atsakomybės?

2022.03.25

Kur prasideda ir baigiasi kiekvieno daugiabučio namo patalpų savininko ar naudotojo atsakomybės?

Sutikite, apie būsto pirkimą ankščiau ar vėliau pagalvoja kiekvienas. O sprendimas įsigyti nuosavą turtą – svarbi žmogaus gyvenimo dalis. Dažnai nuosavybės turėjimas asocijuojasi su laisvės, sprendimų priėmimo ir saviraiškos supratimu. Tačiau privalu suprasti, kad santykiai tarp patalpų savininkų ar naudotojų yra privalomi sprendžiant bendro turto klausimus.

Kur prasideda ir baigiasi kiekvieno daugiabučio namo patalpų savininko atsakomybė pasakoja vienos didžiausių statinių priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupės Baltijos šalyse „Civinity“ Lietuva vadovas Giedrius Eidimtas.

Asmeninės nuosavybės  teise daugiabučio namo gyventojui gali priklausyti vienas ar keli objektai daugiabučiame name, tai yra butas, sandėliukas, garažas ar palėpė. Ši teisė patalpų savininkui suteikia savo nuožiūra, tačiau nepažeidžiant  įstatymų ir  kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, valdyti, naudoti savo nuosavybę.

O štai bendroji dalinė nuosavybė – kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos: pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų disponavimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. 

„Daugiabučio namo patalpų savininkai ar naudotojai turi pareigą tartis dėl labai daug skirtingų klausimų, pavyzdžiui, dėl pastato išlaikymo, planuojamų darbų vykdymo, dėl atsakomybės ir prievolės tretiesiems asmenims. Tačiau daugiausiai nesutarimų tarp bendrasavininkų kyla tada, kai bendrasavininkai nenori spręsti klausimų dėl bendro namo priežiūros ar remonto darbų, taip sudarydami riziką atsirasti avarinėms situacijoms,“ – sako G. Eidimtas.

Jeigu daugiabutyje įvyko avarija, patalpų savininkai ar naudotojai privalo leisti namo administratoriui, įmonei, su kurias sudaryta sutartis dėl priežiūros, šalinti avarijas, remontuoti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo vandens, nuotekų, šilumos, karšto vandens, elektros ir kitas sistemas.

Jeigu avarija įvyko šildymo ir karšto vandens sistemoje, šių sistemų prižiūrėtojai arba tiekėjo įgalioti atstovai turi teisę ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikę raštišką prašymą buto ar kitų patalpų savininkui, patekti į savininkui priklausančias patalpas, kad galėtų apžiūrėti ar remontuoti šildymo ir karšto vandens sistemą ar apskaitos prietaisus.

Jeigu butų ar kitų patalpų savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėją, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją arba karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus pagal jų pateiktą raštišką prašymą į savininkams priklausančias patalpas, sistemų prižiūrėtojas šių patalpų savininkų suvartotą šilumos ir karšto vandens kiekį nustatyti pagal tokiems atvejams Šilumos Tarybos nustatytą metodiką.

„Patalpų savininkų atsakomybes būtų galima išskirti į dvi grupes. Pirmoji, savininkas savo asmeninį turtą gali valdyti nieko netrukdomas, bet atsitikus avarijai ar kylant grėsmei dėl bendro turto būklės, turi atsižvelgti į įstatymus ir kitų asmenų teisėtus interesus ir netrukdyti trečiosioms šalims įgyvendinti pareigą prižiūrėti ir rūpintis bendru viso daugiabučio namo gyventojų turtu,“ – pasakojo „Civinity“ vadovas. Svarbu suprasti, kad nuosavybės teisė nėra absoliuti. Patalpų savininkai ar naudotojai negali ignoruoti kylančių problemų dėl bendro turto Savininkas turi teisę valdyti ir disponuoti savo nuosavybės teisės objektą, bet nepažeisdamas įstatymų ir kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos