Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninė priežiūra (eksploatavimas)

 Tai pastato konstrukcijų (sienų, stogo, fasado, langų, balkonų, durų) ir inžinerinių sistemų (elektros, vandentiekio, nuotekų) būklės stebėjimas bei techninė priežiūra, gedimų ir avarijų šalinimo  organizavimas. Ši paslauga taip pat apima pastato konstrukcijų ir tinklų techninių dokumentų rengimą, pildymą bei ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.