Administratoriaus teikiamos paslaugos

Kokias paslaugas teikia namo administratorius?

Mūsų tikslas – greitai, kokybiškai ir laiku suteikti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančias daugiabučio ir jo teritorijos priežiūros paslaugas. Už suteiktas paslaugas kiekvieną mėnesį yra pateikiamas mokėjimo pranešimas (sąskaita), kuriame detalizuojamas namui teikiamų paslaugų kiekis ir įkainiai.

Pastatų administravimas

Tai mūsų specialistų darbas, organizuojant ir atliekant būtinus veiksmus namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti bei jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Administravimo paslauga apima: nuolatinį namo techninės būklės ir inžinerinių sistemų stebėjimą, vertinimą bei nustatytų defektų, gedimų fiksavimą ir šalinimą; metinio ir ilgalaikio pastato remonto darbų plano rengimą, kitų namo ir teritorijos priežiūros darbų bei lėšų planavimą, remonto darbų atlikimą; patalpų savininkų susirinkimų, apklausų organizavimą, gyventojų konsultavimą jiems aktualiais klausimais; mokesčių už paslaugas apskaičiavimą, pranešimų gyventojams rengimą; patalpų savininkų teisinį atstovavimą.

Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninė priežiūra (eksploatavimas)

 Tai pastato konstrukcijų (sienų, stogo, fasado, langų, balkonų, durų) ir inžinerinių sistemų (elektros, vandentiekio, nuotekų) būklės stebėjimas bei techninė priežiūra, gedimų ir avarijų šalinimo  organizavimas. Ši paslauga taip pat apima pastato konstrukcijų ir tinklų techninių dokumentų rengimą, pildymą bei ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.

Bendro naudojimo patalpų valymas

apima drėgną laiptinių ir liftų valymą numatytu periodiškumu. 

Teritorijos priežiūros

Paslaugą sudaro kiemo teritorijos šaligatvių ir kitos kietos dangos šlavimas, šiukšlių surinkimas, vejos priežiūra, gyvatvorių genėjimas, nukritusių lapų sugrėbimas ir išvežimas iš teritorijos į specialias vietas kompostavimui, sniego valymas įėjimo į pastatą zonose, praėjimo takuose, įvažiavimuose į automobilių stovėjimo aikštelę, takelių bei šaligatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu. Administratorius prižiūri teritoriją aplink administruojamą pastatą.

Elektra ir vanduo bendroms namo gyventojų reikmėms

Tai reiškia sunaudotą elektros energiją bendriems daugiabučio gyventojų poreikiams tenkinti pagal paslaugos teikėjo patvirtintus įkainius (laiptinės, garažo, apšvietimui, šilumos punkto įrenginių veiklai užtikrinti, patalpų valymui, kiemo apšvietimui ir kt.) 

Liftų eksploatacija ir priežiūra

Apima liftų techninės būklės vertinimą, periodinių liftų patikrinimų organizavimą ir nuolatinę jų priežiūrą, taip pat saugų liftų eksploatavimą name bei kitas paslaugas pagal liftų eksploatacijos taisykles.

Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacijos

Paslaugas sudaro šildymo ir karšto vandens sistemų bei jų sudedamųjų komponentų (stovai, kolektoriai, jungtys, ventiliai, nuorinimo mechanizmai, šiluminė izoliacija) funkcionalumo užtikrinimas gyventojams iš šilumos punkto į gyventojų butus.  Ši paslauga taip pat apima šilumos punkto techninę priežiūrą ir profilaktinių stebėjimų atlikimą, efektyvų šiluminio mazgo parametrų palaikymą, sistemos paruošimą šildymo sezonui, šilumokaičių plovimą, įvadinių apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą ir pateikimą šildymo paslaugos teikėjams, dokumentų rengimą ir pildymą.  Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos išlaikymas, išsaugojimas ir priežiūra  vykdoma nuolatos. Atsižvelgiant į tai, išlaidas, susijusias su daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, jų išlaikymu ir išsaugojimu, privalo apmokėti butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai savo nuosavybės teise turimo turto daliai, nepriklausomai nuo sezoniškumo.

Individualių skaitiklių rodmenų nurašymas ir deklaravimas

Gyventojų pageidavimu, šilumos, karšto ir šalto vandens individualių skaitiklių rodmenų nuskaitymas ir deklaravimas gyventojams bei šių paslaugų teikėjams.

Avarijų šalinimas

Tai netikėtai ir staiga įvykusių gedimų, avarijų šalinimo darbai, kurie atliekami namo administratoriaus per trumpiausiai įmanomą laiką ir, kurie nebuvo įtraukti į pastato planuojamus reglamentinius darbus bei neįskaičiuoti į techninės priežiūros (eksploatacijos) kaštus.  Avarijoms priskiriami staiga įvykę inžinerinių sistemų (vandentiekio, elektros, šilumos) gedimai, gedimai atsiradę dėl tyčinės ar netyčinės gyventojų padarytos žalos pastatui ar jo dalims, pastato ir/ar jo dalių dėl senėjimo įvykę gedimai.

Papildomi darbai

Tai mūsų specialistų atliekami papildomi patalpų remonto ar teritorijos priežiūros darbai, kurie organizuojami gyventojams pageidaujant arba esant būtinybei juos atlikti.

Norime užsisakyti administratoriaus teikiamas paslaugas ar remonto darbus. Kur kreiptis?

Patalpos savininkas turi informuoti namo administratorių per kliento savitarną https://mano.civinity.lt arba klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected]  arba telefonu 8-700-55188.

Kokios teikiamų paslaugų kainos?

Namo administratoriaus teikiamų paslaugų ir darbų kainos skaičiuojamos vertinant kiekvienam objektui teikiamą paslaugą ar remonto darbą individualiai. Vertinamas paslaugų kiekis, periodiškumas, priemonės ir t.t.

Neradote atsakymo?

Susisiekite su mumis!

SUSISIEKTI
Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos