Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacijos

Paslaugas sudaro šildymo ir karšto vandens sistemų bei jų sudedamųjų komponentų (stovai, kolektoriai, jungtys, ventiliai, nuorinimo mechanizmai, šiluminė izoliacija) funkcionalumo užtikrinimas gyventojams iš šilumos punkto į gyventojų butus. 

Ši paslauga taip pat apima šilumos punkto techninę priežiūrą ir profilaktinių stebėjimų atlikimą, efektyvų šiluminio mazgo parametrų palaikymą, sistemos paruošimą šildymo sezonui, šilumokaičių plovimą, įvadinių apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą ir pateikimą šildymo paslaugos teikėjams, dokumentų rengimą ir pildymą. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos išlaikymas, išsaugojimas ir priežiūra  vykdoma nuolatos. Atsižvelgiant į tai, išlaidas, susijusias su daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, jų išlaikymu ir išsaugojimu, privalo apmokėti butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai savo nuosavybės teise turimo turto daliai, nepriklausomai nuo sezoniškumo.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos