Namo bendruomenė

Pasikeitė mano kontaktinė informacija?

Būtume dėkingi, jeigu apie pasikeitusius kontaktus informuotumėte namo administratorių Jums patogiu būdu: per kliento savitarną https://mano.civinity.lt, klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188.  Civinity įmonių grupės bendrovės įsipareigoja tvarkyti ir saugoti savo klientų asmeninius duomenis griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, taip pat neatskleisti šių duomenų tretiesiems asmenims be kliento sutikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Kategorija:

Kaimynai labai triukšmauja naktimis, kur kreiptis?

Dėl triukšmaujančių kaimynų rekomenduojame kreiptis į policiją.

Kategorija:

Ar man priklauso parkavimo vieta? Kaip galėčiau įsigyti parkavimo vietą?

Jeigu namas senos statybos ir parkingas yra bendro naudojimo, parkavimo vietos priklauso visiems. Automobiliai parkuojami ten kur yra laisvos vietos.  Jeigu namas naujos statybos ir klientai turi notariškai priskirtas (nusipirktas) parkingo vietas, jose automobiliai ir yra parkuojami. Jei norima įsigyti parkavimo vietą, reikia kreiptis į namo statytoją.

Kategorija:

Ant namo nėra numerio, kur kreiptis?

Namo administratorius privalo užtikrinti, kad ant namo butų užkabintas aiškiai matomas namo numeris. Jei klientas skambina ir sako, kad ant namo nėra numerio ir/ar gatvės pavadinimo, informuojame, kad informacija bus perduota namo vadybininkui, kuris organizuos informacinių lentelių užsakymą ir pakabinimą.

Kategorija:

Norime įrengti reklaminę iškabą ant namo fasado. Kur kreiptis?

Norint įsirengti reklaminę iškabą reikalinga reklamos iškabos vizualizacija bei aprašas. Su parengtu aprašu ir vizualizacija kreipiamasi į namo administratorių, klientui patogiu būdu: per kliento savitarną https://mano.civinity.lt arba klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188. Namo administratorius išduoda apklausos biuletenius patalpų savininkų daugumos pritarimui gauti. Įmonės savininkas apsiklausia gyventojus, pagal administratoriaus paruoštus apklausos biuletenius. Tada kreipiasi į namo administratorių, kuris išduoda apklausos protokolą. Su visais dokumentais kreipiatės į savivaldybę, kuri išduoda leidimą reklamai kabinti.

Kategorija:

Kaimynas rūko balkone, terasoje ar lodžijoje. Kur kreiptis?

LR įsakymas 2020-12-22 Nr. 1V-1357 draudžia rūkyti tiek bendro naudojimo, tiek nuosavybes teise priklausančiuose balkonuose, terasose, lodžijose nuo 2021-01-01. Gyventojų prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, pareiškiamas arba atšaukiamas, pateikiant pranešimą savivaldybės administracijai. Prieštaravimui išreikšti pakanka bent vieno gyventojo. Gyventojas turi kreiptis į savo miesto savivaldybės administracija. Savivaldybė, gavusi tokį pareiškimą įformina sprendimą, kad šiame name draudžiama rūkyti. Su šiuo sprendimu supažindina namo administratorių. Namo administratorius per 2 d. d nuo sprendimo gavimo, supažindina namo gyventojus. Namo administratorius įrengia name draudžiamuosius rūkyti ženklus. Ženklai įrengiami namo išorėje ir/arba viduje. Jei namas įtrauktas į kultūros paveldo zoną, tuomet ženklai įrengiami tik namo viduje. Jei name draudžiama rūkyti, bet šis draudimas pažeidžiamas, tokiu atveju, gyventojas turi kreiptis į savo savivaldybės viešosios tvarkos skyrių arba policiją, informuodamas ir nurodydamas draudimą pažeidžiančio asmens vardą pavardę, kokiu adresu bei kada buvo vykdomas pažeidimas. Klientas turi pats kreiptis į savivaldybę ir išreikšti valią, jog name būtų nerūkoma, nes tokią valią gali išreikšti tik patalpų savininkai arba deklaruoti gyventojai tame name. Tik savivaldybė gali patikrinti tokią informaciją.

Kategorija:

Neradote atsakymo?

Susisiekite su mumis!

SUSISIEKTI
Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos