Kaimynas rūko balkone, terasoje ar lodžijoje. Kur kreiptis?

Kategorija: NAMO BENDRUOMENė

LR įsakymas 2020-12-22 Nr. 1V-1357 draudžia rūkyti tiek bendro naudojimo, tiek nuosavybes teise priklausančiuose balkonuose, terasose, lodžijose nuo 2021-01-01. Gyventojų prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, pareiškiamas arba atšaukiamas, pateikiant pranešimą savivaldybės administracijai. Prieštaravimui išreikšti pakanka bent vieno gyventojo. Gyventojas turi kreiptis į savo miesto savivaldybės administracija. Savivaldybė, gavusi tokį pareiškimą įformina sprendimą, kad šiame name draudžiama rūkyti. Su šiuo sprendimu supažindina namo administratorių. Namo administratorius per 2 d. d nuo sprendimo gavimo, supažindina namo gyventojus. Namo administratorius įrengia name draudžiamuosius rūkyti ženklus. Ženklai įrengiami namo išorėje ir/arba viduje. Jei namas įtrauktas į kultūros paveldo zoną, tuomet ženklai įrengiami tik namo viduje. Jei name draudžiama rūkyti, bet šis draudimas pažeidžiamas, tokiu atveju, gyventojas turi kreiptis į savo savivaldybės viešosios tvarkos skyrių arba policiją, informuodamas ir nurodydamas draudimą pažeidžiančio asmens vardą pavardę, kokiu adresu bei kada buvo vykdomas pažeidimas. Klientas turi pats kreiptis į savivaldybę ir išreikšti valią, jog name būtų nerūkoma, nes tokią valią gali išreikšti tik patalpų savininkai arba deklaruoti gyventojai tame name. Tik savivaldybė gali patikrinti tokią informaciją.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos