Ant namo nėra numerio, kur kreiptis?

Kategorija: NAMO BENDRUOMENė

Namo administratorius privalo užtikrinti, kad ant namo butų užkabintas aiškiai matomas namo numeris. Jei klientas skambina ir sako, kad ant namo nėra numerio ir/ar gatvės pavadinimo, informuojame, kad informacija bus perduota namo vadybininkui, kuris organizuos informacinių lentelių užsakymą ir pakabinimą.

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos