Ant namo nėra numerio, kur kreiptis?

Kategorija: NAMO BENDRUOMENė

Namo administratorius privalo užtikrinti, kad ant namo butų užkabintas aiškiai matomas namo numeris. Jei klientas skambina ir sako, kad ant namo nėra numerio ir/ar gatvės pavadinimo, informuojame, kad informacija bus perduota namo vadybininkui, kuris organizuos informacinių lentelių užsakymą ir pakabinimą.