Kaimynai bute kaupia šiukšles, sklinda negeras kvapas į laiptinę, veisiasi tarakonai ir graužikai. Kur kreiptis?

Kategorija: NAMO BENDRUOMENė