Parama renovacijai. Į kokio dydžio paramą gali pretenduoti gyventojai?

Kategorija: NAMO RENOVACIJA

Atliekant renovacijos darbus, Valstybė kompensuoja 30 proc. išlaidų, jei yra pasirenkamos energinį efektyvumą didinančios priemonės, tokios kaip rekuperacijos, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas, fasadų šiltinimas, balkonų įstiklinimas, laiptinės lauko durų ir tambūro durų keitimas, butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ir k.t. Jei butų savininkai nusprendžia įsidiegti balansinius ventilius ant stovų, modernizuoti seną ar naujai įrengti automatizuotą šilumos punktą, pertvarkyti ar pakeisti šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir termostatinius ventilius, valstybė papildomai kompensuoja 10 proc. investicijų.

Vykdantiems projektams Valstybė 100 proc.  kompensuos projekto parengimą,  projekto ekspertizę, projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas, statybos techninės priežiūros  išlaidas,  nepasiturintiems gyventojams (socialiai remtiniems –  kuriems yra kompensuojamos šildymo išlaidos)  kompensuoja  visas išlaidas. 

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos