Nuosavybes teisė man priklausė keli objektai, kuriuos valdžiau savitarnoje. Vieną objektą pardaviau, kaip panaikinti jį iš savitarnos paskyros?

Kategorija: SAVITARNA

Klientas prisijungęs prie mano.civinity savitarnos sistemos gali savarankiškai panaikinti objektą, jeigu nuosavybės teisė jam nebepriklauso. 

Spaudžiame „Kliento informacija“, dešinėje pusėje matome „Mokėjimų knygelės“ , šioje skiltyje matomi visi savininkui priklausantys objektų adresai ir mokėjimo knygelių numeriai. Jeigu norite panaikinti mokėjimo knygelę, šalia pasirinktos knygelės spauskite „x“, išsaugokite atliktą veiksmą paspausdami „Išsaugoti“ mygtuką.  

Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos