Savitarna

Kas gali prisijungti prie kliento savitarnos?

Prie kliento savitarnos sistemos gali prisijungti asmenys, turintys nuosavybės teisę priklausantį butą ar patalpą, esančią „Civinity namai“ administruojamuose daugiabučiuose namuose. Prie savitarnos taip pat gali prisijungti ir savininko įgaliotas asmuo, pvz. artimieji, giminaičiai ar kiti asmenys, kurie prisijungę prie kliento savitarnos turės tokias pat  teisės kaip buto ar patalpos savininkas. 

Kategorija:

Kaip prisijungti prie kliento savitarnos?

Interneto naršyklėje suveskite adresą: https://mano.civinity.lt/login, prie savitarnos taip pat galite prisijungti parsisiuntę „Mano Civinity“ mobiliąją kliento savitarnos programėlę. Jungiantis pirmą kartą prie kliento savitarnos, reikia atlikti registraciją. Registracija atliekama paspaudus mygtuką „Registruotis“. Paspaudus registruotis, atsidaro registracijos langas, kur fiziniai asmenys registraciją atlieka iš karto atsidariusiame lange. Juridiniai asmenys registracijai pasirenka formos viršuje “Juridinis asmuo” pasirinkties […]

Kategorija:

Turiu kelis butus, ar galiu juos valdyti iš vienos paskyros? Kaip pridėti papildomą butą?

Jei savininkui priklauso keli butai ar kitos patalpos, jas galima valdyti iš vienos paskyros. Papildomą objektą gali prisidėti tik to buto ar kitos patalpos (objekto) savininkas. Norinti pridėti papildomą objektą, pagrindiniame lange, spaudžiame mygtuką „Pridėti Objektą“  Atsidariusiame naujame puslapyje, skiltyje „Mokėjimų knygelės“ matome jau pridėtus objektus. Norint pridėti papildomą objektą, pirmiausiai pasirenkame pridedamo objekto prižiūrinčią […]

Kategorija:

Ar gali prie savitarnos prisijungti ne buto savininkas?

Taip. Prie kliento savitarnos gali prisijungti ir kitas asmuo (nuomininkas, šeimos nariai  ir pan.), tačiau norint prisijungti prieš tai buto ar patalpos savininkas turi Jums suteikti teises, atlikti šį veiksmą. Kaip suteikti teises, kitam asmeniui valdyti man priklausančio objekto informaciją prisijungus prie kliento savitarnos: Norinti pridėti papildomą objektą, pagrindiniame lange, spaudžiame mygtuką „Pridėti objektą“; Atsidariusiame […]

Kategorija:

Ar galiu kliento savitarnoje deklaruoti skaitiklių rodmenis?

Skaitiklių rodmenis kliento savitarnoje gali deklaruoti tik dalis klientų. Rodmenis gali deklaruoti „Civinity Namai Vakarai“, UAB klientai. Prisijungus prie savitarnos matysite tik Jums priskirtus deklaruotinus skaitiklius, jei tokius turėsite. Kiti klientai, kurie negali deklaruoti rodmenų, prisijungę pagrindiniame lange, skiltyje „Skaitiklių deklaravimas“ matys tokią informaciją:

Kategorija:

Kada galiu deklaruoti skaitiklių rodmenis kliento savitarnoje?

Rodmenis savitarnoje galėsite deklaruoti nuo einamojo mėnesio 15 iki 27 dienos. Deklaruoti rodmenų, ne deklaravimo laikotarpiu negalėsite.

Kategorija:

Kaip deklaruoti rodmenis kliento savitarnoje?

Prisijungus prie kliento savitarnos, skaitiklių deklaravimo laikotarpiu, pagrindiniame lange, skiltyje skaitiklių deklaravimas spaudžiame mygtuką „Deklaruoti“ Paspaudus mygtuką „Deklaruoti“ atsidaro skaitiklių deklaravimo langas: Deklaruoti galite visus skaitiklius iš karto arba po vieną, į rodiklio skiltį įvedant deklaruotinus kiekius.  Jei norime deklaruoti po vieną skaitiklį, įvedus deklaruotinus kiekius, spaudžiame mygtuką „Deklaruoti“. Jei norime deklaruoti visų skaitiklių rodmenis, […]

Kategorija:

Ar galiu patikrinti deklaruotų rodmenų istoriją?

Taip. Deklaruotinų skaitiklių istorija matoma kairėje pusėje „Deklaruotų skaitiklių duomenys”. Čia galite filtruoti istorinius duomenis pagal skaitiklio tipą, objektą ir deklaravimo datą.

Kategorija:

Kaip panaikinti objekto dalinimąsi su kitu asmeniu, kuriam buvo suteiktos teisės?

Panaikinti informacijos dalinimąsi su kitu asmeniu gali tik buto ar patalpos savininkas, kuris buvo suteikęs šią teisę ankščiau. Norint panaikinti objekto informacijos dalinimąsi su kitu asmeniu, reikia prie pridėto objekto kito asmens duomenų paspausti „x“ ir išsaugoti pakeitimus.

Kategorija:

Kaip pasikeisti slaptažodį?

Norint pasikeisti slaptažodį, viršuje, dešinėje pusėje, spauskite ant savo vardo ir pavardės.  Atsiras įrankių juosta, rinkitės „Slaptažodžio keitimas“.  Suveskite naują slaptažodį. Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai, turi turėti bent vieną didžiąją raidę, ir bent vieną skaičių. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Kategorija:

Pasikeitė mano elektroninis paštas, kuriuo jungiuosi prie kliento savitarnos. Kaip elgtis?

Sistemoje patys pakeisti elektroninio pašto negalėsite, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188. Klientas savitarnoje gali pats pakeisti telefono numerį. Įrašius naująjį numerį jį išsaugokite.  Jeigu klientas negali savitarnoje pats pasikeisti kontaktinių duomenų prašome apie tai informuoti klientų aptarnavimo centrą el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188.

Kategorija:

Nuosavybes teisė man priklausė keli objektai, kuriuos valdžiau savitarnoje. Vieną objektą pardaviau, kaip panaikinti jį iš savitarnos paskyros?

Klientas prisijungęs prie mano.civinity savitarnos sistemos gali savarankiškai panaikinti objektą, jeigu nuosavybės teisė jam nebepriklauso.  Spaudžiame „Kliento informacija“, dešinėje pusėje matome „Mokėjimų knygelės“ , šioje skiltyje matomi visi savininkui priklausantys objektų adresai ir mokėjimo knygelių numeriai. Jeigu norite panaikinti mokėjimo knygelę, šalia pasirinktos knygelės spauskite „x“, išsaugokite atliktą veiksmą paspausdami „Išsaugoti“ mygtuką.  

Kategorija:

Neradote atsakymo?

Susisiekite su mumis!

SUSISIEKTI
Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos