Norime renovuoti namą, kur kreiptis ir kokius veiksmus turime atlikti?

Kategorija: NAMO RENOVACIJA
  • Norint renovuoti namą, pirmiausia reikia turėti namo daugumos  butų ir kitų patalpų savininkų rašytinį pritarimą, kuriame išreiškiamas noras/valia renovuotis namą. 
  • Kai butų ir kitų patalpų savininkai turi daugumos pritarimą renovuoti namą, tuomet yra perkamas energetinio naudingumo sertifikatas ir investicinis projektas.
  • Gyventojams pristatomi du investicinio projekto variantai. Gyventojai renkasi vieną iš siūlomų variantų arba kartu su ekspertais koreguoja pateiktus variantus. Vienas iš pagrindinių investicinio projektų reikalavimų – privaloma taupyti 40 proc. energetinių resursų. 
  • Rengiamas namo susirinkimas, kuriame pristatomi investiciniai projektai ir energetinio naudingumo sertifikatas. Po susirinkimo vykdomas butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu.
  • Jei balsavimo raštu gyventojai pritaria namo renovacijai pagal išrinktą investicinį projektą, tuomet namo administratorius kreipiasi dėl finansavimo administravimo į BETA (Būsto energijos taupymo agentūra). 
  • Gavus finansavimą namo administratorius perka Techninio darbo rengimo projektą, kuriame nurodoma kokiomis medžiagomis, kokiais atstumais, kiekiais, sąlygomis bus vykdomi darbai (technologijos/sprendimai). Namo gyventojams daromas susirinkimas, kurio metu pristatomas namo techninis darbo projektas. Šio dokumento rengimą apmoka BETA.
  • Užsakoma projekto ekspertizė. Tikslas – patikrinti ar projektas parengtas teisingai. Jei viskas gerai, tuomet išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. Ieškomas renovacijos rangovas ir pradedama renovacija. Jei projektas neteisingas, tuomet nurodomas terminas per kurį tikslinamas projektas.