Norime renovuoti namą, kur kreiptis ir kokius veiksmus turime atlikti?

Kategorija: NAMO RENOVACIJA
  • Norint renovuoti namą, pirmiausia reikia turėti namo daugumos  butų ir kitų patalpų savininkų rašytinį pritarimą, kuriame išreiškiamas noras/valia renovuotis namą. 
  • Kai butų ir kitų patalpų savininkai turi daugumos pritarimą renovuoti namą, tuomet yra perkamas energetinio naudingumo sertifikatas ir investicinis projektas.
  • Gyventojams pristatomi du investicinio projekto variantai. Gyventojai renkasi vieną iš siūlomų variantų arba kartu su ekspertais koreguoja pateiktus variantus. Vienas iš pagrindinių investicinio projektų reikalavimų – privaloma taupyti 40 proc. energetinių resursų. 
  • Rengiamas namo susirinkimas, kuriame pristatomi investiciniai projektai ir energetinio naudingumo sertifikatas. Po susirinkimo vykdomas butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu.
  • Jei balsavimo raštu gyventojai pritaria namo renovacijai pagal išrinktą investicinį projektą, tuomet namo administratorius kreipiasi dėl finansavimo administravimo į BETA (Būsto energijos taupymo agentūra). 
  • Gavus finansavimą namo administratorius perka Techninio darbo rengimo projektą, kuriame nurodoma kokiomis medžiagomis, kokiais atstumais, kiekiais, sąlygomis bus vykdomi darbai (technologijos/sprendimai). Namo gyventojams daromas susirinkimas, kurio metu pristatomas namo techninis darbo projektas. Šio dokumento rengimą apmoka BETA.
  • Užsakoma projekto ekspertizė. Tikslas – patikrinti ar projektas parengtas teisingai. Jei viskas gerai, tuomet išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. Ieškomas renovacijos rangovas ir pradedama renovacija. Jei projektas neteisingas, tuomet nurodomas terminas per kurį tikslinamas projektas.
Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos